195,000,000 تومان مجموع جوایز پرداخت شده در دوره قبلی


 • VIP 25K/50K

  1,000,000 تومان هر ساعت

  110,000,000 تومان 
  برای هر بازیکن


  • 195,000,000 تومان

   مجموع جوایز پرداخت شده در دوره قبلی
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   41,000,000
   hunter
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   20,000,000
   Elvin
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   19,000,000
   hamid3509
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   14,000,000
   Morgen
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   13,000,000
   Iman1364
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   12,000,000
   pokerman
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   11,000,000
   Bond
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   10,000,000
   ela
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   9,000,000
   Savak
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   7,000,000
   Texas
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   7,000,000
   Namdar77
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   5,000,000
   arashirani
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   4,000,000
   AsPass
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   4,000,000
   Hooman66
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   4,000,000
   Sunny888
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   3,000,000
   Sikasika
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   2,000,000
   zoro
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   2,000,000
   siroos
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   2,000,000
   Amirdi225
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   2,000,000
   NeverHood
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   1,000,000
   Zeeed
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   1,000,000
   Paskal
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   1,000,000
   Amintk2
  • مجموع پاداش ها کسب شده:
   1,000,000
   ehsan62
  • 195,000,000

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

اپلیکیشن گلکسی کازینو - برای سیستم عامل های ویندوز، مک و موبایل

VIP Table 25K/50K در گلکسی